Cultural Bazaar 2011

 

Številna udeležba strokovnih delavcev, študentov, otrok in mladih ter njihovih staršev na Kulturnem bazarju 2011 dokazuje, da so tovrstni dogodki potrebni in pomembni.

 
Foto: Nada Žgank
Foto: Nada Žgank
 
Foto: Nada Žgank
Foto: Nada Žgank
 
Foto: Matej Kerec
Foto: Tina Arh
 
Foto: Milena Antonić
Foto: Jožica Trateški
 
Foto: Helena Vogelsang
Foto: Stane Sršen
 
Foto: Stane Sršen
Foto: Stane Sršen

Organizers

 
  

 



Partners






Honorable patronage