BOOKS AND HANDBOOKS

 

Bamford, A. in Wimmer, M. (2012). The Role of Arts Education in Enhancing School Attractiveness: a literature review. Euroepan Expert Network on Culture (EENC): www. eenc.eu. 

 

• Bamfort, A. (2006). The Wow Factor: Global research compedium on the impact of the arts in education. Munster: Waxmann.

 
• Borota, B., Geršak, V., Korošec, H. in Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta.


• Bresler, L. (ur.) (2007). International Handbook of Research in Arts Education. Dordrecht: Springer.


• Bucik, N., Požar Matijašič, N. in Pirc, V. (ur). (2011). Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.


Czejkowska, A. (ed). (2012). mapping culture. Aspekte der Kulturvermittlung in Südosteuropa Arts & Culture & Education. KulturKontakt Austria, Vienna: Löcker Verlag, Vol. 8.

• Devjak, T., Batistič Zorec, M., Vogrinc, J. Skubic, D. in Berčnik, S. (ur.). (2010). Pedagoški koncept Reggio Emilia in kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani.


• Devjak, T., Berčnik, S. in Ivančič Fajfar, M. (ur.). (2011). Vrtec in lokalno okolje: priročnik. Ljubljana: Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani.


• Devjak, T. in Skubic, D. (ur.). (2009). Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Ljubljana: Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani.


• EACEA. (2008). Access of young people to culture. Final report.

• European agenda for culture - Open method of coordination (OMC). (2012). A report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture.

• European agenda for culture - Open method of coordination (OMC). (2014). A report on the role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue.

• European agenda for culture - Open method of coordination (OMC). (2014). Policy handbook on promotion of creative partnerships.

• Edward, C., Gandini, L. in Forman, G. (ur.) (1998). The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach – Advanced Reflections. London: Ablex Publishing.


Kroflič Robi in dr. (ur). (2010). Kulturno žlahtenje najmlajših: razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti. Ljubljana: Vrtec Vodmat.


Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi. (Eurydice) (2010). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.


• Požar Matijašič, N. in Bucik, N. (ur.) (2008). Kultura in umetnost v izobraževanju – popotnica 21. stoletja. Ljubljana: Pedagoški inštitut.


• Schiller, F. (2003). O estetski vzgoji človeka. Ljubljana: Študentska založba.


• Vrbovšek, B. in dr. (ur.) (2006). Umetnost v kurikulu vrtca. Ljubljana: Supra.

Organizers

 
  

 Partners


Honorable patronage